Nytte OneNote til å samle stoff frå internett

Det finns mange måter å samle stoff frå nettsider på OneNote.

Ein måte er å høgreklikke og velgje Send til OneNote, men då får ein alt på nettsida. På avisartiklar bør ein derfor klikke på utskrift i artikkelen fyrst, for så å høgreklikke  og velgje sende til OneNote.

En kan klippe og lime med hjelp av skjermutklipp – slik gjer du det:

  • Du finn noko nyttig på ei nettside.
  • Gå så til OneNote og åpne sida du vil lime inn på. Der klikkar du på sett inn – skjermutklipp, og pcen hoppar attende til nettsida der du fann noko nyttig.
  • No kan du kan markere det du vil klippe ut, og klippet går rett inn i Onenote! Kilde og dato for utklipp kommer med.

«Windowsknappen og S» er et annet skjermutklippings verktøy. Her markerer ein området ein vil ha klipt ut, for deretter å bestemme kor i OneNote ein vil plassere utklippet. Dette verktøyet kan også brukast uavhengig av OneNote ved å velgje «kopier til utklippstavlen».

Sidenotat

Du kan bruke Sidenotat-funksjonen i OneNote når du for det meste arbeider i eit anna program, men vil fange opp tankane dine eller kopiere  informasjon til OneNote. Du kan merke og dra tekst eller bilete til eit sidenotat frå andre program. Sidenotatar passar godt til å gjere fylgjande:

  • Samle inn informasjon når du surfar på nettet
  • Ta  små notatar (som små gule lapper) når du er på telefonen, eller når nokon stikk innom for å snakke om ei sak.
  • Skrive ned tankar medan du les eit dokument, ei nettside eller ein e-post.
  • Kopiere referansedata til OneNote medan du ser gjennom presentasjonslysbilder

Slik opprettar du eit sidenotat:

Trykk Windows-logotasten + N i kva som helst program eller klikk OneNote-ikonet på oppgavelinja i Windows

Sidenotater vert lagt til som sider i inndelinga Uarkiverte notater nederst i navigasjonsfeltet til notatblokka.

Tilbakemelding

Ditt navn

E-post

Hva ønsker du å fortelle oss?