OneNote-tips til elevar

Lagre notatar og stoff f.eks over fleire år

  • Lage ein notatblokk for kvart fag: Norsk VG1 – Norsk VG2 – Norsk VG3
  • Lage eit skilleark for kvart hovudemne i faget.
  • Lage sider til notatane

Lagre mindre mengder notat

  • Lage eit skilleark for kvart fag i ei notatblokk

Skrive oppgåver\prøver

  • Sende til Word for utskrift eller innlevering i Its learning (Fil – Send)

Kjeldetilvisingar

  • Dersom eleven bruker OneNote til å samle tekst og bilete, t.d. i førebuingstida til heildagsprøver og eksamen, vil adressa til kjelda fylgja med det som vert kopiert inn.
  • Slik gjer du det: Du finn noko nyttig på ei nettside. Gå så til OneNote og åpne sida du vil lime inn på. No klikkar du på Sett inn – skjermutklipp, og skjermbiletet hoppar attende til nettsiden der du kan markere det du vil klippe ut, og voila! Klippet går rett inn i Onenote!

Døme:

utklipp

Forsiden – bt.no  http://www.bt.no/  Skjermutklipp tatt: 17.10.2011 19:28

Ta notat

  • Skrive i Word og lagre i Onenote
  • Elevane kan laste ned t.d. læraren sin powerpointpresentasjon og ta notater på\rundt presentasjonen i OneNote:
  • Klikk på filutskrift i Sett inn og last opp ei utskrift
Tilbakemelding

Ditt navn

E-post

Hva ønsker du å fortelle oss?