NETTVETT


Det er viktig å lære seg korleis ein kan finne og bruke informasjon. Dessutan må ein vite korleis ein sjølv kan leggje ut informasjon på Internett og kommunisere med andre på ein god måte.


Kunne be om nytt eller byte passord  for pålogging i HFK-nettet
Reglar for personvern (bilete på nett og bruk av sosiale medium)
Reglar for opphavsrett (tekst og bilete)
Kjeldekritikk og korrekt kjeldebruk
Handtere plagiering og fusk i HFK og til eksamen
Kjeldekritisk bruk av søkjemotorar (Google eller andre)
Tryggleik ved bruk av skytenester

 

Tilbakemelding

Ditt navn

E-post

Hva ønsker du å fortelle oss?