Effektive søk


Google den søkemotoren dei aller fleste bruker når dei søkjer etter informasjon. Ofte er det nok å skrive nokre av orda i ein tekst for å få relevante treff. Men det er ikkje alltid du får sidene med den oppdaterte informasjonen øverst på trefflista. For å få eit så avgrensa og relevant resultat som mogleg, må ein kunne bruke meir avanserte funksjoner, som pluss, minus og anførselstegn.

Her er tips til gode nettstader der du kan lære meir om avgrensing av søk:


10 tips for meir effektive søk i Google

Tilbakemelding

Ditt navn

E-post

Hva ønsker du å fortelle oss?