Opphavsrett

Vær merksam på at det kan vere restriksjonar i bruken av t.d. bilete du finn på Internett. Dersom du skal bruke bilete, kan det vere lurt å sjekke om det er greit at du bruker biletet. Det gjer du ved å ta kontakt med fotografen av biletet. Dersom du ikkje finn kontaktinformasjon, bør du vere varsam med å bruke det.

Lær meir om åndsverk og opphavsrett ved å klikke på sidemenyen til høgre.

 

Tilbakemelding

Ditt navn

E-post

Hva ønsker du å fortelle oss?