Slik får du nytt passord i HFK

Det er same passord for pålogging til PC, SkoleArena og Itslearning. (Feidepålogging)

Viss du vil skifta passord (eller har gløymt det) lagar du eit nytt ved å gå inn på nettsida: https://passord.hfk.no. NB: Du må ha mobiltelefonen som er registrert i Personalportalen

Velg «lærar», og fyll inn denne sida:

 

Skjermbilde 2015-08-26 kl. 14.50.43

Nå får du tilsendt ein kode som lar deg velja eit nytt passord. Passordet må minst vera 8 teikn og innehalda store, små bokstavar og tall. Unngå å bruka æøå.

Det kan vera lurt å bruka det me kallar passordfrase, ein kort setning som for eksempel: RodhetteOGulven2015

Du kan òg kontakta skulen sin IKT konsulent for passordbyte


Lær meir 

HFK Intranett: https://utsida.hfk.no/
Tilbakemelding

Ditt navn

E-post

Hva ønsker du å fortelle oss?