Lagring med Nettbrett og Mobil

boyd

Med mobile einingar der operativsystemet er IOS/Apple, Android eller win mobile, må ein tenkja heilt nytt med omsyn til lagring.

Skal ein få utnytta desse verktøya optimalt som digitale einingar som saumlaust kan synkronisera mellom PC, mobil og nettbrett, er ein heilt nøydd å ta i bruk skylagringstenester.

Du kan med nettbrettet laste ned eit dokument og redigera det. Skal du få det formidla vidare må du senda det som e-post eller opne i annan applikasjon. Du kan dermed opne i Dropbox eller Google disk og dokumentet blir lagra der.

Før du går i gang med lagring på mobil eller nettbrett, anbefalar ein at du har god kontroll på funksjonalitetar med skylagring med PC/MAC først.

Du finner meir om skylagring her og i sidemenyen for nettbrett.

Tilbakemelding

Ditt navn

E-post

Hva ønsker du å fortelle oss?