Mobile einingar

 

 

Med mobil eining meiner vi mobiltelefon (i hovudsak såkalla smarttelefonar) eller nettbrett i ein eller annan variant. Nettbrett kan i dag delast inn i hovudsakleg tre kategoriar, ut i frå kva for eit operativsystem dei har: iPad (iOS), Android og Windows8 (denne kjem i to versjonar, ein fullversjon der ein kan installere vanlege PC-program, og ein lettare der ein ikkje kan installere anna ennappar).

Ipad finn du meir om her

Nedlasting av appar:

Til iPad kan du laste ned appar frå AppStore  Du trenger Apple-ID for å komma i gang. Apple ID kan du lese om på Apple sine sider

Til Android kan du laste ned appar frå Google Play.

Til Win8 kan du laste ned appar frå Win8Apps.

Tips til appar du kan nytte:

Det finnest mange appar du kan nytte i skulearbeidet/undervisningsarbeidet. Her har vi samla nokre tips:

NPeD (Norsk Pedagogisk Dataforening) sine tips

Ein svensk nettstad for pedagogar har sett på ein del iPad-appar.

Eksterne nettstader nettbrett

Facebook: Bruk av nettbrett i skolen

Facebook: Ipad i skolen

Facebook: L1- Ellens beste skoleapper og litt til

Læringsprosjekt: Blogg –  Ipad kvardagsliv, Kvinnherad vgs.

http://www.skolappar.nu/ frå Sverige viser rangering og pris av app i undervisning, skulen.

Sjå etter meir innehald i sidemenyen

Tilbakemelding

Ditt navn

E-post

Hva ønsker du å fortelle oss?