SKOLEARENA


Opplæring i SkoleArena må ha høgste prioritet for å sikre korrekt fråværsføring frå fyrste skuledag.


Aktivere timar ein har undervisning i
Registrere fråvær
Føre merknader
Skrive ut varselbrev (og som PDF)
Registrere karakterar lage vurderingar
Skrive ut ein matriserapport
Føre terminkarakterar i vurderingsmodulen 
Kunne overføre vurderingar frå Itslearning til SkoleArena

 

SkoleArena for Kontaktlærar

Endre timefråvær til dagsfråvær
Sende fråværsoversikt til føresette via Skolearena (elevar under 18 år)
Sende fråværsoversikt som PDF til elevar over 18 år
Lage varselbrev og kunne sende på e-post som PDF
Gje tilgang til føresette på Skolearena

 

Tilbakemelding

Ditt navn

E-post

Hva ønsker du å fortelle oss?