TEKNISK BRUK


Det er naudsynt å ha kotroll over eige datamaskin og støtteprogram, for å utnytte maskin optimalt.


Halde datamaskina oppdatert, avinstallere programvare og bruk av antivirus
Stengje internett med TIGRU
Kjenne til utskriftsordning i HFK
Kunne endre biletstorleik PC (programvare)
Kunne endre biletstorleik MAC (programvare)
Kunne bruke utklippsverktøy for PC og MAC
Dei viktigaste skilnadane på navigering i Windows og Mac/OSX
Hurtigtastar i Mac OSX vs Windows, t.d cmd I staden for ctrl
Korleis elevar kan laste ned Office 365
Korleis elevar kan laste ned digitale ordbøker
Rettleie elevar i bruk av digital ordbok
Kunne lage enkel Skjermvideo, screencast
Ha kjennskap til aktuelle læringsressursar i eigne fag (NDLA, Lokus og andre)
Bruke ei skylagringsteneste som t.d. Google Drive, Onedrive eller Dropbox
Andre ressurser ein må ha kjennskap til
Tilbakemelding

Ditt navn

E-post

Hva ønsker du å fortelle oss?