Endre biletstorleik på PC

Her viser vi korleis ein endrar storleiken på eit bilete med programmet Paint i Windows: sjå video

Det å kunne endre størrelsen på eit bilete er nyttig om ein har eit stort bilete som tek mykje lagringsplass. At eit bilete er stort, kan være bra om ein ynskjer god kvalitet på utskrift, men for å nytte biletet på ei nettside eller i eit dokument, treng ein ikkje store biletet. Størrelsen påverkar opp- og nedlastingstida.

Merk at ein kan ikkje auke størrelsen på eit bilete utan at kvaliteten vert dårlegare.


Lær meir:

  1. Les meir om verktøy for lyd og bilete her.
Tilbakemelding

Ditt navn

E-post

Hva ønsker du å fortelle oss?