Laste ned og installere Office 365

Skjermbilde 2015-05-28 kl. 10.10.17

For å laste ned og installere Office 365 på eiga maskin, må du gå til portal.office.com, logge på med ditt brukarnavn+@iskole.no og ditt passord i HFK. Når du er inne, vel du installer. Sjå video:

Merk at det er viktig at ein er innlogga med sin iskole-konto på ei nettside fyrste gongen ein startar Office. Dette for at installeringa skal kunne autentiserast.

Ein kan installere Office på inntil ti einingar samt på smarttelefonar og nettbrett. Sidan Office 365 er skybasert, vil ein ha tilgong til alle dokumenta frå kvar som helst om dei er lagra i skylagringstenesta OneDrive/Sharepoint HFK.

Merk at e-postløysinga IKKJE er aktivert for iskole-kontoane. For e-post kan ein nytte gskole-kontoen sin.


Lær meir:

  1. Når ein har logga seg inn på portal.office.com med sin iskole-konto, kan ein installere ulike versjonar av Office til Pc eller Mac(sjå punkt 3): Til Windows kan ein velje mellom Office ProPlus med 2013-appene eller Office ProPlus med 2016-appene i enten 32bit eller 64bit. Sjå bilete under: For Office 2013>Velg «Installer nå». For Office 2016> Velg «Andre installasjoner»(sjå neste bilete)
    inst365A
  2. For å installere Office 2016, må ein etter at ein har klikka på «Andre installasjoner», gå nedover på neste side. Der finn ein Office 365 ProPlus med 2016-appane. Her kan ein velje om ein vil installere 32- eller 64-bit versjonen. Sjå bilete.
    inst365B
  3. På Mac kan ein laste ned Office 365 2016:
    Skjermbilde 2016-02-17 kl. 11.18.48

 

Tilbakemelding

Ditt navn

E-post

Hva ønsker du å fortelle oss?