Programvare elev PC

Du vil få nødvendig orientering og støtte til installasjon av nødvendige programvarer i starten av skuleåret. Dette i samband med IKT-kurs for elevar.

For å laste ned Office på PC/MAC – 365

nedlastingsportalen til HFK kan du med ditt brukarnamn og passord få tilgang til gratis programvarer du treng til undervisninga. Det ligg ein installeringsinstruksjon for kvart program i portalen.

Klikk på windows eller Mac og logg på med ditt brukarnamn og passord i HFK(same som i itslearning)

Klikk på windows eller Mac og logg på med ditt brukarnamn og passord i HFK(same som i itslearning)

 

Du finn fylgjande gratis programvare i nedlastingsportalen HFK. Du går vidare til pålogging og velgjer PC eller MAC:

Klikk på dei ulike lenkene under til venstre for  meir informasjon.Skjermbilde 2015-08-26 kl. 13.05.10

Antivirus

GeoGebra

Ordnett Pluss – Digital ordbok til Pc, Mac og Linux. Må lastast ned frå HFK sin programvareportal. Les meir om Ordnett Pluss her: Ordnett Pluss

Math Type – Skrive matematiske symbol på PC

MS Office 365

Smart NoteBook (Smartboard)

Har du ytterligare spørsmål rundt nedlasting av programvare ta kontakt med skulens IKT-konsulent.

 

 

Andre fagspesifikke programvarer innafor t.d Byggfag, TIP og elektrofag som DAK eller DDS, vil du få installert på skulen.

Ei ny datamaskin bør klargjerast med gratis programvare, sjå sidemenyen ninite

Ei datamaskin må vedlikehaldast jamleg for at den skal fungere optimalt kvar dag. Sjå vedlikehald av datamaskin

På enkelte HP modellar er det fabrikkinnstallert programvare som kan skapa vanskar ved tilkopling nettverk og innstallasjon av programvare. Desse må avistallerast:

  • HP Client Security, 
  • Box Offer for HP,
  • Box Sync (Reklame) 
  • HP Trust Circles.

Trenger du støtte for å avinstallera kan du kontakte IKT-konsulent på skulen eller sjå meir under PC/MAC avinstallering program – PC.

 

 

Tilbakemelding

Ditt navn

E-post

Hva ønsker du å fortelle oss?