Skilnader mellom navigering i Windows og Mac

Windows og Mac er to ulike datamaskiner der ein Windows-pc køyrer eit av Microsoft sine operativsystem som t.d. Windows 7, 8 eller 10, og der ein Mac køyrer eit av Apple sine operativsystem OSX(dei to nyaste versjonane er Yosemite og El Capitan). Vi kallar desse to operativsystema for to ulike plattformer.

I videoen under vil vi prøve å vise dei viktigaste skilnadane på desse når ein skal finne fram på datamaskina:

Det skal i dag ikkje være noko problem om ein vel Windows eller Mac med OSX. Ein kan lagra dokument i filformat som kan lesast på tvers av plattformer. Men enkelte programfag nyttar kanskje eit program som berre er tilgjengeleg på ei av plattformene. Dette bør ein undersøke før ein kjøper ny maskin.


Lær meir:

  1. Les meir om OSX for Mac på våre nettsider.
  2. Les meir om snarvegar eller hurtigtastar i Windows og Mac OSX her.
Tilbakemelding

Ditt navn

E-post

Hva ønsker du å fortelle oss?