Utklippsverktøy Skjerm

utklipp

Nokre gonger er den lettaste måten å lagre en kopi av noko å heilt enkelt ta eit bilete av skjermen. Utklippsverktøyet kan ta eit skjermbilete av hva som helst på skrivebordet, t.d. eit bilete eller ein del av ei nettside. Eit enkelt skjermbilde kan du ta med Ctrl + Print Screen. Dette kan då då lime inn i andre dokumenter eller behandle det i t.d paint.

Det fins fleire gode utklippsverktøy som du kan laste ned. Men det er også eit veldig bra utklippsverktøy som er integrert i Windows.

Utklippsverktøy i windows 7 og Win 8

Eit lite verktøy kalt ClippingMagic kan hjelpe deg med å klippe ut ein gjenstand frå eit bilete og fjerne bakgrunnen. Verktøyet er førebels gratis, og kan lastast ned her.

Vil du bli meir avansert bør du brøva Jing. Du kan velje kvar på skjermen du skal ta utklipp som bilde eller video, kunne redigere utklippet og behandle det elektronisk.  Du kan lese meir og laste ned Jing gratis her.

Å bruke OneNote utklippsfunksjon finn du meir om her

Evernote finn du meir om her og Skich skjermutklipp med redigering finner du her

Tilbakemelding

Ditt navn

E-post

Hva ønsker du å fortelle oss?