UNDERSØKING

Denne undersøkinga er bygd opp som slik at du finn lenker til læringsressurser for kvart tema i samme rekkefølge som på nettstaden. Google-versjonen av undersøkinga kan du kopiere til eigen skule og gjennomføre i @gskoleItslearning-versjonen av undersøkinga kan du kopiere til eigen skule og gjennomføre i itslearningPDF-versjonen av undersøkinga kan eventuelt nyttast til førebuing.

Her ser du korleis undersøkinga ser ut i google:

Tilbakemelding

Ditt navn

E-post

Hva ønsker du å fortelle oss?