Smart Notebook

Notebook er programvaren til SmartBoard. Ein kan lage ferdige presentasjoner her, sjølv om ein ikkje skal eller kan bruke SmartBoard tavla. Skilnadane mellom PowerPoint og Notebook er frodomen ein har i Notebook. Her kan ein skrive kvar ein vil og setje inn videoer og bilete kvar som helst på sida. Det programmet Officepakken kan tilby, som liknar Notebook, er Onenote. Det òg har fridomen i oppbygging av tekst, bilder, lyd og video, men programma har noko ulik hovudoppgåve. Notebook vil høve særs godt til presentasjonar. Ein kan mellom anna lage modellar, forklaringssekvenser og bruke fotoapparatet så det kan vera lurt lære seg Notebook, sjølvom ein ikkje har ei SmartBoard-tavle tilgjengeleg.
På Itslearning finn du ein peikar i faget HFK-Smartboard for nedlasting av Smart Notebook 11.  Du kan søke opp  HFK-Smartboard i fagbanken til Itslearning. I dette faget finn du også kursopplegg og døme på pedagogisk bruk av Smart Notebook

Tilbakemelding

Ditt navn

E-post

Hva ønsker du å fortelle oss?