Kahoot

Kahoot

Kahoot er eit norskutvikla web-basert responssystem der brukarane kan klikke på ulike svaralternativ. Kan brukast på alle digitale plattformer med internetttilkopling. Du kan hente andre sine respons-spel eller konstruera enkelt sjølv. Du kan velgje mellom diskusjon, undersøking eller Quiz. Kan nyttast kreativt i mange fag for å teste og trigge fagkunnskaper til elevane.

Elevane tek fram konkurranseinstinktet, sjå video under.

Kahoot har fått positive omtalar i inn- og utland.

 

Meir informasjon finn du på: Resurssenter for undervisning, læring og teknologi.

Skien vgs har også laga ein fin instruksjonsvideo.

Her er ein god instruksjon fra IKT i praksis.

Tilbakemelding

Ditt navn

E-post

Hva ønsker du å fortelle oss?