GeoGebra

GeoGebra er eit program som lét deg teikne grafar og geometriske figurar. Geogebra har òg eit CAS-verktøy (CAS=computer algebra system), ein sannsynskalkulator og rekneark. Ein del oppgåver vil andre rekneark gjere betre enn geogebra, men t.d. kan mange statistiske berekningar gjerast enklare her enn i excel eller andre rekneark.

GeoGebra er gratis med open kildekode, og kan lastast ned her.

Det finnest for både datamaskinar (Windows, Mac og Linux) og for nettbrett/telefon (android og apple).

Fullstendig manual til Geogebra (nettside).

Du finn mange videoar på GeoGebraTube som hjelper deg med å nytte GeoGebra.

Tilbakemelding

Ditt navn

E-post

Hva ønsker du å fortelle oss?