Skitch

www.evernote.com

Skitch er eit gratis tilleggsverktøy til Evernote. Med Skitch kan du teikne skisser eller sette figurar på bilder, eller ein kan anonymisere tekst. Dette kan nyttast som verktøy for å lage skjermutklipp og markere på dei før du lagrar, eller på til dømes telefonen så du kan ta eit bilete og markere på det. Bileta/utklippa du tek med Skitch vert automatisk synkronisert med din Evernote.

Sjå meir på nettsidene (Skitch Evernote) eller videoane under.

Tilbakemelding

Ditt navn

E-post

Hva ønsker du å fortelle oss?