Digital dømmekraft – prosjekt 2017-2018

Bakgrunn og mål

Prosjektet er utarbeidet av prosjektgruppa Digital dømmekraft 2017-2018 og mobbeombudet i Hordaland.

Prosjektet ble satt i gang av mobbeombudet fordi skolene meldte fra om at det er krevende digitale hendelser på skolene (kapittel 9A).

Videre viser Ungdata, Barn- og medierundersøkelsen, samt elevundersøkelsen at mange unge opplever negative ting på nettet. Det kom også fram i  en NORSIS-rapport fra 2017 at unge forteller at de ikke får eller ikke vet om de får opplæring i informasjonssikkerhet.

Målet med prosjektet var å utvikle et opplegg som kan gjennomføres i VG1 av og med elever på alle de videregående skolene i Hordaland. Delmål to var å gi lærere og ledelse økt kompetanse om digital dømmekraft og nettvett.

Opplegget skal være ferdig og klart til å brukes på skolene høsten 2018.

Aktiviteter i prosjektet

AktivitetErfaringerFra mnd.Til mnd.
Opprette digital dømmekraft-gruppe på skolen 01.08.2018 01.06.2019
Hva må lærere vite om sosiale medier og livet på nett? 01.09.2018 01.09.2018
Undervisningsopplegg: 3. klasse underviser 1. klasse 01.09.2018 01.09.2018

Erfaringer underveis

Elevene fikk innføring i ulike problemstillinger knyttet til digital dømmekraft. Vi brukte blant annet www.dubestemmer.no, www.medietilsynet.no og kampanjen #ikkegreit fra www.ung.no. Vi så på avisartikler hvor unge mennesker har blitt dømt for å dele biler og film av venner og medelever. Underveis i prosjektet fikk vi også kjennskap til www.ensnap.no – om rett på nett!

Elevene kom fram til tre hovedutfordringer:
1) Deling av bilder/film/annet materiale
2) Konsekvenser av slik deling, for alle involverte.
3) Fordommer på skolen – gruppering og klikker, gjerne basert på hvilket utdanningsprogram man går på.

Gruppa valgte å fokusere på problemstilling 1 og 2.

Vi anbefaler at det opprettes en digital dømmekraft-gruppe på skolen. Skolen søker etter elever som vil være med i gruppa. Gruppa bør være åpen for alle, ikke kun for elevrådsmedlemmer. Gruppa kan brukes som en ressurs av ledelsen. Hva er nytt? Hva er det som rører seg digitalt, av sosiale medier, spill, annet. Hvordan brukes de ulike tingene? Elevene vil sammen med ledelsen være ansvarlig for å gjennomføre undervisningsoppleggene årlig.

Elevene i dette prosjektet har laget to undervisningsopplegg. Ett for elever, der tredjeklasse underviser første klasse, og ett der elever underviser ansatte. Du kan gjerne se på eller bruke presentasjonene og opplegget som utgangspunkt for opplegg på egen skolen.
1)  Presentasjon for lærere
2a) Undervisningsopplegg for elever med praktiske øvelser
2b) Presentasjon med bakgrunnsinformasjon til elever

Du finner noen av øvelsene, samt mange flere, i boka Bookmarks, her finner du også ark til utdeling.

Oppsummering og veien vidare

Undervisningsoppleggene er ferdige. De er lagt ut her på laringihordaland.no. Prosjektgruppa oppfordrer alle skoler til å ta i bruk dette opplegget eller utvikle sine egne opplegg! Ta kontakt med mobbeombudet, www.hordaland.no/mobbeombod, for innspill eller råd.