Eigenvurdering som læringsstrategi i realfag

Bakgrunn og mål

Læringsstrategi er et satsingsområde for skolen. I dette tilfellet; vurdering for læring.

Aktiviteter i prosjektet

Erfaringer underveis

Læreren får et godt utgangspunkt for fagsamtale og kan se hva som eventuelt trenger en repetisjon for den enkelte eller alle. Elevene er positive til tiltaket fordi de ser at det er noe de kan, selv om de også ser at det er noe fagstoff de må jobbe mer med. Det går fort å gjennomføre. Det er utfordrende for elevene å vurdere seg selv i oppgaver med en åpen spørsmålsstilling. Passer ikke like godt i alle fag og/eller emner og i alle grupper.

Oppsummering og veien vidare

Vi har gjennomført prosjektet i ulike fag som matematikk, naturfag og kjemi. Flere lærere vil bruke prosjektet som en naturlig del av undervisningen neste år. Vi har startet et nytt prosjekt på matematikk vg1 som heter «Læring i fokus», der vi skal redusere den formelle vurderingen på høsten og trenger derfor andre vurderingsformer. Vi skal forsøke å bygge bro mellom disse to prosjektene.