Omvendt undervisning og IKT

Aktiviteter i prosjektet

AktivitetErfaringerFra mnd.Til mnd.
Opplæring av aktuelle lærere i plattformen «Adobe Connect» 2012-12-01 2012-12-01
Utprøving av plattformen og evaluering 2012-12-01 2013-06-01

Erfaringer underveis

Prosjektet vil omfatte spansk programfag nivå 3 som utgjør ca. 20 elever.

Ved bruk av læringsplattformen Adobe Connect vil en kunne drive omvendt undervisning. I programmet spansk3 er det ikkje utarbeidet lærebok og det og bruke digitale ressurser vil kunne øke læringsutbyttet til den enkelte elev. En vil også få mulighet til å drive differensiert undervisning og timene vil kunne bli mer effektive. Det kan nevnes at det er første gang vi har fått en gruppe i spansk3 på skolen.