Framside

skulen-13Velkommen til
Fitjar vidaregåande skule

Havnavegen 2, 5419 FITJAR
Postboks 44, 5418 FITJAR
Telefon: 53 45 78 00 –  Telefaks: 53 45 78 01
E-post: post.fiv@hfk.no

  Informasjon om PC-ordning  –  Busskort og skyssreglar  –  Lånekassen  –  Søk i skulebiblioteket


Leif HelgeFitjar vidaregåande skule er ein liten skule med rundt 250 elevar og vel 40 tilsette. Skulen ligg i Fitjar sentrum, like ved Fitjar kultur- og idrettsbygg som òg innheld treningssenter og bibliotek.

Skulen har eit godt miljø, der elevane trivast og blir tatt godt vare på.

Skulen vart oppretta som Hordaland husmorskule Fitjar i 1933, men har tradisjonar heilt tilbake til 1877. Hausten 1999 fekk skulen nytt tilbygg som inneheld kantine, fleire kjøken og klasserom.