Utdanning

Våre utdanningsprogram er:

Vg1-kurs Vg2-kurs Mest vanlege yrke/lærefag:
Helse- og oppvekstfag HO   Barne- og ungdomsarbeidarfag HO   Jobb i barnehagar, skulefritidsordning, med barn   som treng ekstra hjelp, t.d. med psykisk utviklingshemma barn og unge.
Helsearbeidarfag HO   Jobb innan helsevesenet på sjukeheim,   heimetenester, med psykisk utviklingshemma, i sjukehus og
andre institusjonar. (Nytt: fagbrev som helsefagarbeidar)
Restaurant- og matfag RM Kokk- og servitørfag RM Jobb som kokk, restaurant eller institusjon,
og/eller servitør.
Design og handverksfag DH Design og tekstil DH Sveinebrev. Jobb som skreddar, kjole-og   draktsyar, kostymesyar, modist, møbeltapetserar, strikkehandverkar

Dersom du ynskjer å studera vidare etter Vg2, eller etter at du har teke fagbrev, kan du ta allmennfagleg påbygg for å skaffa deg generell studiekompetanse.

 

Utdanningsprogram for yrkesfag i vidaregåande opplæring Fag- og timefordeling

Felles allmenne fag Vg1 Vg2 Vg3 Felles programfag Vg1 Vg2 Vg3
årstimar årstimar årstimar årstimar årstimar årstimar
Norsk 56 56 280 Felles programfag 477 477 0
Engelsk 84 56 0 Prosjekt til fordjuping 168 253 0
2. framandspråk 0 0 225
Matematikk 84 0 140
Naturfag 56 0 84
Kroppsøving 56 56 0
Samfunnslære 0 84 0
Historie 0 0 113

SUM FELLESFAG

336 252 842

SUM PROGRAMFAG

645 733 0