Digitale verktøy i fag

Bakgrunn og mål

Målet i dette prosjektet er å introdusere ulike nyttige IKT-verktøy i faggruppene på skolen. Alle lærerne i faggruppene skal ved utgangen av 2013 kunne mestre IKT-verktøyet faggruppen har valgt. De lærerne som ønsker det, skal prøve ut verktøyet i klasserommet. IKT-verktøyene skal velges med tanke på variasjon og økt motivasjon for elevene.

Organisering: Det opprettes en leder for hver faggruppe. Lederen vil få ansvar for å sette seg inn i bruken av det valgte IKT-verktøyet, og deretter kurse de andre i faggruppen. Lederen får også ansvar for å rapportere til prosjektleder hvorvidt målsetningen for prosjektet er nådd.

Leder språk: Solrun Laastad

Leder realfag: Maylin Torgilstveit

Leder yrkesfag: Camilla Nesheim

Leder formgivingsfag: Anja Tveiterås

Aktiviteter i prosjektet

AktivitetErfaringerFra mnd.Til mnd.
Endelig avgjørelse på valg av IKT- verktøy 15.08.2013 01.09.2013
Utarbeide kurs 01.09.2013 10.09.2013
Gjennomføring av kurs 10.09.2013 19.09.2013
Utprøving av verktøyet i klasserommet 20.09.2013 01.01.2014
Evaluering 01.01.2014 01.02.2014

Erfaringer underveis

Disse IKT-verktøyene ble valgt til prosjektet:

Faggruppe språk: Screencastomatic til vurdering av elevtekster

Faggruppe realfag: Tablet-pc og screencastomatic til omvendt undervisning

Faggruppe yrkesfag: Photostory 3 til visualisering av yrkesfagene

Faggruppe formgivingsfag: Adobe Photoshop til digital billedredigering

Oppsummering og veien vidare

Faggruppe språk: Kurs ble gjennomført, og flere lærere valgte å ta i bruk screencast-o-matic. Verktøyet er nå i bruk i bl.a. norskfaget, engelskfaget og fremmedspråk. I en undersøkelse svarer 14/15 elever at de godt fornøyd med at læreren har tatt i bruk screencast-o-matic.