Bruk av hybrid pc som lærarverktøy

Bruk av hybrid pc som lærarverktøy

Teste ut ulike hybridmaskiner som lærarverktøy, først og fremst til å lage skjermvideoar og til retting ved hjelp av touchpen-teknologi.

Fyllingsdalen videregående skole

iPad i dramafag

Bruk av iPad til kjøring av lyd og lys, og til egenvudering/ tilbakemeldinger

Fyllingsdalen videregående skole

Fagsamtale

Bruke iPod til å lage opptak av fagsamtale, for å hjelpe til med vurderinga

Fyllingsdalen videregående skole

iPodvurdering

Bruke film til bevisstgjering og øving til munnleg framføring

Fyllingsdalen videregående skole

Videoretting

Bruke Screncast-o-matic til å spele inn munnlege tilbakemeldingar/ kommentarar på elevtekstar

Fyllingsdalen videregående skole

Blogg i norskundervisninga

Bruke blogg til skriving i norskfaget. Vekke skrivegleda, engasjere elevane, få til meir prosessorientert skriving

Fyllingsdalen videregående skole

Retting med iPad

Retting på iPad med spesialpenn. Skriv direkte på skjermen

Fyllingsdalen videregående skole

Teoriprezi i kroppsøving

Vi har ikkje lærebok i kroppsøvingsfaget, difor har vi samla alt teoristoffet i ein prezi-oversikt

Fyllingsdalen videregående skole

Tysk reiseblogg

Reiseblogg i Tysk. Fiktiv interrail-tur i Europa, lære om geografi i fem tyskspråklege land.

Fyllingsdalen videregående skole

FastStone Capture

Lage skjermvideo med FastStone Capture

Fyllingsdalen videregående skole