iPad i dramafag

Bakgrunn og mål

Vi er godt i gang med å teste ut bruk av film og lyd i vurderingsarbeidet i flere fag, og  har jobbet med dette i fagene Teater i perspektiv og Teaterproduksjon. Vi har benyttet skolens videokameraer, skolens Ipods, og privat utstyr, og har flere lærere med svært god kompetanse på audiovisuelt utstyr og dataprogrammer på Ipad.

I alle teaterfagene skal elevene vise scenisk arbeid. Vi bruker mye tid på å skrive tilbakemeldinger til elevene på arbeid de har gjort. Eleven har ikke «besvarelsen» lenger foran seg og kan ikke reflektere over den på samme måte som en norskprøve med kommentarer i margen. Verket eksisterer som kjent ikke lenger etter at det er vist, så vi har på mange måter ikke noen forskningsgjenstand.

I tillegg har IPADEN mange programmer for kjøring av lyd og lys som er veldig hendig for oss i produkjonsarbeid.

Det er også en sammenheng mellom kvalitet på tilbakemeldingene og elevenes motivasjon for å strekke seg lenger i arbeidet.

Vi ønsker å utforske hvordan bruk av IPAD kan utvikle arbeidet vårt med vurdering for alle dramaelevene. På den måten øke elevenes motivasjon for læring samtidig som kvaliteten på vurderingen og dermed undervisningen kan bli ennå bedre. Vi ønsker samtidig å sikre mest mulig felles vurderingspraksis.

 

 

Erfaringer underveis

Vi ser for oss å kunne ta opptak av scenisk arbeid underveis i prosessen for eksempel ved et monologarbeid eller en bevegelsessekvens. Da kan vi enkelt se på opptaket på IPADEN der og da sammen med eleven, og gi en underveisvurdering med fremovermelding, eller for den sags skyld vurdering med karakter. Vi kan ta opptak på ulike tidspunkt i prosessen og vise utviklingen i et scenisk arbeid. IPAD er mer hensiktsmessig enn for eksempel å se et opptak av en ferdig visning sammen med alle elvene. Det gir bedre muligheter til individuell tilbakemelding uten at nødvendigvis hele klassen ser på opptaket av eleven. Ipaden er liten og hendig for læreren å ha med seg i spesialrommene og den har skjerm hvor opptak med relativt høy teknisk kvalitet kan vises uten rigging og kobling av utstyr.

Oppsummering og veien vidare

Prosjektet videreføres