Teoriprezi i kroppsøving

Bakgrunn og mål

Vi har ikkje lærebok i kroppsøvingsfaget, difor har vi samla alt teoristoffet i ein prezi-oversikt. Denne ligg tilgjengeleg for elevane. Prezien fungerer som ein veg gjennom teoristoffet med kunnskap i sekken. Ein  brukar prezien til gjennomgang av teoristoffet, og elevane kan bruke dette til repetisjon.

Erfaringer underveis

Prezien er veldig stor og kan bli uoversiktleg for elevane. Viktig å ta ein gjennomgang med jamne mellomrom og oppdatere og utvikle.