Tysk reiseblogg

Bakgrunn og mål

Målet er å lære om geografi i fem tyskspråklege land gjennom ein reiseblogg. To ungdommar er på ei fiktiv reise gjennom Europa, og besøker ulike tyskspråklege byar og område. Lærar lagar blogg, elevane skriv tekstar og sender til lærar som publiserer på bloggen. Elevane skriv to og to, kvar veke er det innlevering. Bilete, fakta om byen/staden, geografi og turistattraksjonar.

Erfaringer underveis

.Nokre uheldige erfaringar med anonyme kommentarar, men det ordna ein opp i. Etter kvart tok ein kommentarane munnleg i klassen i timen.

Oppsummering og veien vidare

Samlande aktivitet i gruppa. Geografi på ein ny og litt kjekkare måte. Sluttvurdering med vippekarakter.