Videoretting

Bakgrunn og mål

Elevane meiner munnleg tilbakemelding er svært verdifulle, men det er tidkrevjande å gje munnlege tilbakemeldingar til alle elevar. Dersom ein kan spele inn dei munnlege tilbakemeldingane heime, slepp vi å bruke undervisningstid til å snakke med ein og ein elev.

Aktiviteter i prosjektet

AktivitetErfaringerFra mnd.Til mnd.
Opplæring 01.01.2014 01.03.2014
Utprøving 01.03.2014 01.05.2014

Erfaringer underveis

Må velge kva ein vil bruke det til. Eignar seg best til tilbakemelding på skriveprosess, kortare tekstar, eller dersom ein berre ser etter bestemte ting. Ikkje vere perfeksjonist. Publisere mp4-fil som ein kan laste opp til elevane.

Oppsummering og veien vidare

Fungerer svært godt som tilbakemelding dersom korte nok snuttar. Sparer tid og gjer undervisninga meir effektiv.