Skaperbevegelsen møter skolen

Som nemnt i forrige innlegg, ynskjer vi ved Sykehusskolen å legge til rette for ei fornying av dei praktiske- og estetiske faga ved å heve vår kompetanse på 3D-formgiving og utskrift, koding og elektronikk m.m. Inspirasjonen til dette kom etter besøk ved BETTshow i London, spennande trådar på Twitter, NKUL, medarbeidarar ved Nordahl Grieg vgs, Rothaugen ungdomsskole, Bergen Offentlige Bibliotek og VilVite/VilLage og ikkje minst den flotte «Spill og koding i skolen»-konferansen i Bergen hausten 2015 der m.a. Roger Antonsen hadde ein motiverande presentasjon om «Skaperbevegelsen møter skolen»:

Roger Antonsen kom attende til Bergen no i mars og hadde to presentasjonar ved Dei Gode Døma 16.