BookCreator

2016-05-12 13.32.02

book

Applikasjonen er kåra til beste educational app av BETT award 2015

Er ein kreativ applikasjon som kan lage digital bok på iPad. Du kan legge inn bilder, lydopptak, musikkfiler, Video, tekst og teikne med finger eller stylus. Mange moglegheiter for redigering. Dersom du trenger å få inn ein video frå t.d. YouTube kan du bruke Video Download App

Fleire skular nyttar denne som hovedapplikasjon for produksjon av samansatte tekstar. Elevane har produsert meir med denne enn andre tekstverktøy. Elevar som har bruka denne synest det er meir motiverande å bruke og hugsar stoffet betre.

Du kan laste den ned frå AppStore her og kostar Kr 35,- for fullversjonen. Her er døme på innlevering av bøker med Google Classroom.

Under er ein instruksjonvideo som kan hjelpa deg i gang med BookCreator.

Sjå fleire tips til bruk av Book Creator her.

 

Legg igjen en kommentar