Explain Everything – Forklar alt

2016-05-12 14.42.35

explain

Explain Everything er ein kreativ applikasjon som enkelte hevdar erstatter digitale tavler som Smartboard om ein kombinerer den med AppleTV og ein framvisar. Applikasjonen kan lastast ned både på Apple/IOS (Ipad) og Android nettbrett. Du kan animere, konkretisere, teikne, legge til bilde, audio eller video. Du kan laste opp og konvertere PDF dokument eller presentasjoner, presentere med appen, lage videopresentasjon som kan leggast ut på YouTube eller skylagringstenester mm. Kan brukast i alle fag av lærar eller presentasjon frå elev. Videoen ein lagar kan nyttast til omvendt undervising slik denne skulen gjer.

Den har gode omtalar både i inn og utland i samband med undervisning. 5 ting  lærar bør kunne utføre med Explain Everything (Engelsk)

Den kostar kr 21,- og kan lastast ned på Appstore eller Google play for Android

Dersom du vil sjå ein video laga med applikasjonen finn du eit eksempel på YouTube.

For å koma igang med Explain Everything, får du ei enkel innføring i videoane under eller på denne sida.

Legg igjen en kommentar