Imovie

2016-05-25 13.30.08

iMovie er ein app med låg inngangterskel, men allikevel kraftfull av kreativitet. Du kan t.d. velge å lage ny trailer på to minutt med fast musikk og lengde på bilder eller video. Har du eit klassesett med iPad kan kvar enkelt elev produsera profesjonelle filmar effektivt med noko opplæring.

Apple har eigne sider med brukarrettleiing her.

Lastast ned for Kr 55,- . Meir informasjon og nedlasting

Her er brukarettleiing frå blogg IKTipraksis

Legg igjen en kommentar