Campus Inkrement

Campus Inkrement er ein læringsplattform  spesielt tilpassa «Omvendt undervisning«.

Kursa er fritt tilgjengelege for alle. Dessutan er det gratis tilgjengeleg for lærarar i offentleg skule som vil registrera seg og bruka det administrative verktøyet her til å utvikla eigne kurs og klasser der ein kan fylgje elevane sin progresjon.

Legg igjen en kommentar