Byggfag

Bygg og annleggsteknikk er eit allsidig og utfordrandre utdanningsprogram med høge krav til nøyaktigheit og dokumentasjon. Fagarbeidaren og elev må

Les mer

Læringsmål TIP

FAU TIP HFK har utarbeidd eit utkast til konkretisert læreplan. Den er inndelt i Lågt nivå: t.d. ”reproduksjon” Middels nivå: t.d. ”anvende”

Les mer

Framandspråk

Korleis kan prøver/testar vera med på å få til eigenvurdering hos elevane og gode framovermeldingar frå læraren? I framandspråk er

Les mer

Helsefag

I helsefag er der mange praksissituasjonar ein kan dokumentere og vurdere med video. Mobile einingar som t.d. iPad kan nyttast

Les mer

Naturfag

I naturfag er det ekstra viktig å illustrere konsepter, for at elevene skal forstå faget. Bruk av fleirvalstester gir gode

Les mer