Framandspråk

Korleis kan prøver/testar vera med på å få til eigenvurdering hos elevane og gode framovermeldingar frå læraren? I framandspråk er

Les mer

IKT og læring

Her vil vi vise gode døme på pedagogiske og didaktiske tilnærminger til læring og vurdering, med bruk av IKT. “If

Les mer