Byggfag

Bygg og annleggsteknikk er eit allsidig og utfordrandre utdanningsprogram med høge krav til nøyaktigheit og dokumentasjon. Fagarbeidaren og elev må

Les mer

Helsefag

I helsefag er der mange praksissituasjonar ein kan dokumentere og vurdere med video. Mobile einingar som t.d. iPad kan nyttast

Les mer

Elektro (Under arbeid)

Her på digitalskule ligg det fleire læringsprosjekt frå elektrofaget: Circuit Builder – simulering av koplingsbrett på iPad. Dokumentasjon av dugleik

Les mer