Framandspråk

Korleis kan prøver/testar vera med på å få til eigenvurdering hos elevane og gode framovermeldingar frå læraren? I framandspråk er

Les mer

TIP

Geir Sigurd Handegård, Epedagog  har utvikla læringsressurser med eigenvurdering innafor maskinteikning Dokumentasjon og kvalitet. Du kan sjå meir på iktrommet.no

Les mer

IKT og læring

Her vil vi vise gode døme på pedagogiske og didaktiske tilnærminger til læring og vurdering, med bruk av IKT. “If

Les mer