Elektro (Under arbeid)

Her på digitalskule ligg det fleire læringsprosjekt frå elektrofaget: Circuit Builder – simulering av koplingsbrett på iPad. Dokumentasjon av dugleik

Les mer