Klasseleiing

Undersøkingar syner at: Elevar vil ha tydelege lærarar og autoritet i klasserommet Elevar tykkjer det ikkje alltid er lett å

Les mer

IKT og læring

Her vil vi vise gode døme på pedagogiske og didaktiske tilnærminger til læring og vurdering, med bruk av IKT. “If

Les mer