Helsefag

I helsefag er der mange praksissituasjonar ein kan dokumentere og vurdere med video. Mobile einingar som t.d. iPad kan nyttast

Les mer