Naturfag

I naturfag er det ekstra viktig å illustrere konsepter, for at elevene skal forstå faget. Bruk av fleirvalstester gir gode

Les mer

IKT og læring

Her vil vi vise gode døme på pedagogiske og didaktiske tilnærminger til læring og vurdering, med bruk av IKT. “If

Les mer