Elektro (Under arbeid)

Her på digitalskule ligg det fleire læringsprosjekt frå elektrofaget: Circuit Builder – simulering av koplingsbrett på iPad. Dokumentasjon av dugleik

Les mer

IKT og læring

Her vil vi vise gode døme på pedagogiske og didaktiske tilnærminger til læring og vurdering, med bruk av IKT. “If

Les mer