Helsefag

I helsefag er der mange praksissituasjonar ein kan dokumentere og vurdere med video. Mobile einingar som t.d. iPad kan nyttast

Les mer

Naturfag

I naturfag er det ekstra viktig å illustrere konsepter, for at elevene skal forstå faget. Bruk av fleirvalstester gir gode

Les mer