Idrett og dans

itsl1JPG

I praktiske fag kan det nyttast kamera til å dokumentera elevarbeid, som elevane brukar til rapport og loggskriving. Her kan mobilar nyttast til å ta bilete eller videoar som igjen kan lastast opp til lærer for vurdering via t.d. ClassroomGoogle Disk eller itslearning.

Elevar og lærarar kan samarbeide ved å skrive i saman i eit Google-dokument eller i One Note.

Elevar og lærarar kan kommunisere og ha ein dialog på ei lukka Facebook-gruppe og dele bilete, lenker og videoar der.

  1. Les meir om :Videovurdering i idrett og dans.
  2. Les meir om «Idrett – vurdering i aktivitetslære og toppidrett» (Læringsprosjekt)

Omfattande bruk av video krev stor lagringsplass, og då kan det vere lurt å nytte enten YouTube eller ei skylagringsteneste til dette.