Munnleg prøve med framovermelding

itsl1JPGKorleis bruke lydopptak til dokumentasjon og vurdering av munnlege prøver:

Eleven\elevane kan levera inn eit lydopptak for vurdering, og læraren kan gje attendemelding/framovermelding som ei lydfil eller tekstkommentar.

I ein læringsplattform som itslearning kan dette organiserast på ein god måte:
a. Læraren legg ut eit lydopptak i oppgåveinnleveringsfunksjonen.
b. Eleven leverer inn eit lydopptak som svar på oppgåva.
c. Læraren legg inn eit lydopptak som framovermelding til eleven.
Lydopptak