Vurdering for læring

Trykk på sirklene på bildet for meir informasjon

I menyen til høgre finn du døme på korleis dette kan gjerast i ulike fag ved hjelp av digitale verktøy

Vurdering for læring er vurdering som fremmar læring  (sjå forskrift § 3-11 til Opplæringslova).

UDIR: Fire prinsipp for vurdering for læring
Lær meir  Presentasjon


.

A- Konkretisering av læreplaner

B- Underveisvurdering – Attendemelding – Eigenvurdering

C- Sluttvurdering

D- Munnlege ferdigheiter