CDORD ved KNV

Bakgrunn og mål

Me ønskjer å prøve ut CD ord som er eit skrivestøtteprogram med gode funksjonar som vil vere til nytte for mange av elevane våre. Programmet kan nyttast av alle elevar. Programmet er godkjent til bruk på prøvar og eksamenar. Eksamensoppgåver kan bli skanna inn på eleven sin pc, og vil såleis lette situasjonen for elevar som har rett på å få lese opp tekst. Teksten kan lyttast til gjennom pc.

Aktiviteter i prosjektet

AktivitetErfaringerFra mnd.Til mnd.
Kurs for superbrukarar, nettbasert 12.12.2014 12.12.2014
Kurs for lærarar, internt 01.01.2015 30.01.2015
Opplæring for elevar, lokalt 02.02.2015 07.03.2015
Erfaringsutveksling med andre skular med liknande prosjekt 18.05.2015 22.05.2015
Evaluering av aktivitetane og planlegging for neste skuleår 15.06.2015 19.06.2015